Thông tin cá nhân

Cửa hàng nội địa nhật hiện chưa có cơ chế thu thập thông tin người truy cập trên website. Tuy nhiên thông tin khách hàng vẫn được lưu đối với khách hàng đã giao dịch thành công nhằm mục đích bảo hành, bảo trì và hậu mãi sau bán hàng (nếu có).

  1. Mục đích thu thập thông tin: Phục vụ mục đích bảo hành, bảo trì, dịch vụ hậu mãi nếu có
  2. Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong nội bộ hệ thống Cửa hàng nội địa nhật, không phát tán ra ngoài trong mọi trường hợp. Trừ trường hợp khách hàng đồng ý.
  3. Thời gian lưu trữ thông tin: tối đa 24 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch
  4. Cán bộ, nhân viên của Hệ thống Cửa hàng nội địa nhật hoặc cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu bằng văn bản sẽ được cung cấp thông tin. Các trường hợp khác đều không được cung cấp.
  5. Địa chỉ thu thập thông tin là, Cán bộ quản lý của hệ thống Cửa hàng nội địa nhật được công khai tại website Cuahangnoidianhat.com, hiện có trụ sở chính tại K56 khu tmdv trung văn 2, phố trung văn, nam từ liêm, hà nội. Thông tin liên hệ: ĐT: 0904.627.888 hoặc email: cuahangnoidianhat@gmail.com
  6. Phương thức liên hệ của người cá nhân liên qua khi cần là gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng qua số Điện thoại: 0904.627.888 hoặc liên hệ email: cuahangnoidianhat@gmail.com.
  7. Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng như sau: trong thời hạn 3 ngày làm việc đối với trường hợp khiếu nại đơn giản, không quá 7 ngày làm việc đối với khiếu nại phức tạp hoặc khiếu nại liên quan đến từ người trở lên.

Chúng tôi cảm kết đảm bảo bí mật thông tin khách hàng trong mọi trường hợp, trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu cung cấp.